Ordsafari

Ordsafari PC-program

Användning: Klass- och specialundervisning i svenska

Innehåll: Övar ordklasser, ordkunskap och avkodning av bl.a. ändelser. Ca 8000 ord av olika svårighetsgrad.  

Målgrupp: Grundskolan åk 3-9. Specialundervisning inom Gy / Vux.
Anpassat för läs- och skrivsvårigheter.

Demofilm: Se demofilm via Youtube.

Beskrivning: Följ med på safari där miljöer och överraskningar varieras för varje spelomgång. Programmet övar begreppen substantiv, verb och adjektiv. Du kan öva med en enstaka ordklass eller med flera.

På enklaste nivån ska du t.ex. avgöra om ett ord tillhör gruppen ”sak, växt eller djur”. På högre nivå gäller det att sortera ord i rätt ordklass. Det finns även olika nivåer vad gäller ordlängd, grammatisk svårighetsgrad och stavning. På lägsta nivån är alla ord ljudenliga.

Varje rätt svar ger poäng. Den som får ihop minst 60 poäng får till sist gå in i Hemliga Grottan. Där väntar tre olika utgångar som ständigt byter plats. Programmet är illustrerat med akvareller och innehåller animeringar och ljudeffekter. Uppdaterad version ht 2009.

Valmöjligheter:

  • en eller flera ordklasser: substantiv, verb, adjektiv
  • grammatisk svårighetsnivå
  • ordlängd

Pedagogik: Caroline Rodhe-Wallström
Bild & Ljud: Torben Freytag, Peter Lissenko


Programutveckling: Andreas Rodhe, Lars Wallström, Tomas Wallström, Micromax Industriteknik AB

Systemkrav: Läs mer

Senaste version: 2008