Historik

Start
Caroline Rodhe-Wallström, grundare av Alfamax

1990 Alfamax Idépedagogik, enskild firma
1997 Alfamax AB

Verksamhet

Alfamax är ett läromedelsförlag som utvecklar läromedel i svenska för barn och vuxna. Vår grundtanke är att kombinera en pedagogisk struktur med ett lustfyllt arbetssätt, där många laborativa övningar och datorprogram ingår.

Det unika med Alfamax upplägg är att elever i både special- och klassundervisning kan använda samma läromedel. Metodik och material utarbetades ursprungligen för elever med läs- och skrivsvårigheter / dyslexi. Efter utprovning på ett antal pilotskolor framförde många lärare önskemål om en utvidgning av materialet, så att det även skulle kunna användas av normalläsare. Därför tillförde vi nya delar med ökad svårighetsgrad. Läraren kan därmed individualisera inom klassens ram, och varje elev kan få möjlighet att utvecklas på sin nivå.

Till våra läromedel hör metodikkurser för lärare. Vi varvar teori och praktik, så att lärarna efter kursen ska kunna använda materialet och anpassa det till sin verklighet på ett optimalt sätt.

Bidrag

Flera av våra läromedel har utvecklats med produktionsstöd, se utgivning. Bidragsgivare:

 • SIH, Statens Institut för Handikappfrågor i skolan
 • Skolverket
 • Folkbildningsrådet
 • H. M. Konungen
 • Specialpedagogiska institutet
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utmärkelser

Caroline Rodhe-Wallström har erhållit följande utmärkelser:

 • 1998, Entreprenörstävling i Södermanland.
 • 1999, Hedersdiplom från SCIRA, Katrineholm, Swedish Council of the International Reading Association.
 • 1999, NUTEK:s SNITS-tävling för teknikstarka småföretag.
 • 2000, Årets företagare i Flen.
 • 2004, Hedersdiplom från Riks-SCIRA, Swedish Council of the International Reading Association.