Inlogg Alfamaxkonto

Här nedan beskrivs hur inloggning med Alfamaxkonto fungerar i Alfamax Läroportal. En fördel med att logga in med Alfamaxkonto, är att skolan kan abonnera på samtidiga licenser och valfria spelpaket.
En annan möjlighet är att logga in med Skolon eller Skolfederation

Antal licenser: Alla skolans elever har tillgång till spelen, men antalet samtidiga licenser avgör hur många som kan spela samtidigt i ett spelpaket. Exempel: 10 licenser innebär att max 10 elever kan vara inne samtidigt i samma spelpaket. Om skolan abonnerar på alla 9 spelpaketen nedan, kan 90 elever vara inloggade samtidigt, om de sprider sig mellan paketen.

Elevinloggning
Elevkonto (5 kr/st) behövs till elever som vill ha sina resultat sparade, och som i Bygget vill bygga vidare på sina egna hus och båtar. Ett annat alternativ är att eleverna använder gemensam inloggning och lösenord, men då visas inga resultat. Skolan bestämmer hur många elever som ska ha egna inloggningar genom att beställa valfritt antal elevkonton. Tips! Om skolan vill aktivera många elevkonton samtidigt, går det att importera grupplistor.

Lärarinloggning
Skolan beställer önskat antal lärarkonton. Ett lärarkonto ingår gratis till den kontaktperson som registrerar skolan. Läraren kan via Läroportalen enkelt administrera elevkonton och se sina elevers resultat. Läraren kan analysera resultaten och följa elevens utveckling. Läraren kan även göra individuella inställningar som t.ex. att spelen ska vara tillgängliga på fritiden. Om flera lärare vill ha tillgång till samma elever, delar de på samma lärarkonto (100 kr/st) .

Läsårspriser och pristabell
Skolan abonnerar normalt på webbversionen ett läsår i taget t.ex. ht 2022/vt 2023. Om skolan gör en beställning direkt i Läroportalen efter halva höstterminen minskas kostnaden i proportion till den tid som återstår fram till sommaren. Hör av dig till Kundtjänst om du har andra önskemål om abonnemangsperiod än ett läsår.

Alla priser exkl. moms. Reservation för prisändringar.

Samtidiga licenser*                
Spelpaket   1 lic 5 lic   10 lic   20 lic Skollicens 
Alfakungen Alfakungen 300 500    800   1100 1700
Bygget Bygget 500 800   1100   1600 2000
Mysteriet

Mysteriet

600 900   1200   1700 2200
Måltavlan 1 Måltavlan 1 400 600   900   1200 1700
Måltavlan 2-5 Måltavlan 2-5 400 600   900   1200 1700
Måltavlan 6-8 Måltavlan 6-8 400 600   900   1200 1700
Skattjakten Skattjakten 300 500   800   1000 1400
Tivoli Tivoli 500 800   1100   1600 2000
Äventyret Äventyret 400 700   1000   1500 2000
Summa alla spelpaket före rabatt
(X licenser av varje)
  3800 6000   8700   12100 16400
Mängdrabatt vid beställning av alla spelpaket ovan
(X licenser av varje)
  -1600 -2700   -4300   -6400 -8700
Alla spelpaket -pris efter mängdrabatt: Alla spelpaket 2200 3300   4400   5700 7700
Därutöver:                
Extra lärarkonto 100 kr/st            
Extra elevkonto** 5 kr/st            

*Alla skolans elever har tillgång till spelen, men licenserna anger antalet elever som samtidigt kan använda varje spelpaket.

** Elevkonto behövs till elever som vill ha resultaten sparade. De får då en egen inloggning.
Elevkonton ingår gratis när skolan abonnerar på skollicens.