Inlogg Alfamaxkonto

Här nedan beskrivs hur inloggning med Alfamaxkonto fungerar i Alfamax Läroportal. En fördel med att logga in med Alfamaxkonto, är att skolan kan abonnera på samtidiga licenser och valfria spelpaket.
En annan möjlighet är att logga in med Skolon eller Skolfederation

Antal licenser: Alla skolans elever har tillgång till spelen, men antalet samtidiga licenser avgör hur många som kan spela samtidigt i ett spelpaket. Exempel: 10 licenser innebär att max 10 elever kan vara inne samtidigt i samma spelpaket. Om skolan abonnerar på alla 9 spelpaketen nedan, kan 90 elever vara inloggade samtidigt, om de sprider sig mellan paketen.

Elevinloggning
Elevkonto (5 kr/st) behövs till elever som vill ha sina resultat sparade, och som i Bygget vill bygga vidare på sina egna hus och båtar. Ett annat alternativ är att eleverna använder gemensam inloggning och lösenord, men då visas inga resultat. Skolan bestämmer hur många elever som ska ha egna inloggningar genom att beställa valfritt antal elevkonton. Tips! Om skolan vill aktivera många elevkonton samtidigt, går det att importera grupplistor.

Lärarinloggning
Skolan beställer önskat antal lärarkonton. Ett lärarkonto ingår gratis till den kontaktperson som registrerar skolan. Läraren kan via Läroportalen enkelt administrera elevkonton och se sina elevers resultat. Läraren kan analysera resultaten och följa elevens utveckling. Läraren kan även göra individuella inställningar som t.ex. att spelen ska vara tillgängliga på fritiden. Om flera lärare vill ha tillgång till samma elever, delar de på samma lärarkonto (100 kr/st) .

Läsårspriser och pristabell
Skolan abonnerar normalt på webbversionen ett läsår i taget t.ex. ht 2022/vt 2023. Om skolan gör en beställning direkt i Läroportalen efter halva höstterminen minskas kostnaden i proportion till den tid som återstår fram till sommaren. Hör av dig till Kundtjänst om du har andra önskemål om abonnemangsperiod än ett läsår.

Alla priser exkl. moms. Reservation för prisändringar.

Samtidiga licenser*        
Spelpaket 1 lic5 lic 10 lic 20 licSkollicens 
AlfakungenAlfakungen300500  800 11001700
ByggetBygget500800 1100 16002000
Mysteriet

Mysteriet

600900 1200 17002200
Måltavlan 1Måltavlan 1400600 900 12001700
Måltavlan 2-5Måltavlan 2-5400600 900 12001700
Måltavlan 6-8Måltavlan 6-8400600 900 12001700
SkattjaktenSkattjakten300500 800 10001400
TivoliTivoli500800 1100 16002000
ÄventyretÄventyret400700 1000 15002000
Summa alla spelpaket före rabatt
(X licenser av varje)
 38006000 8700 1210016400
Mängdrabatt vid beställning av alla spelpaket ovan
(X licenser av varje)
 -1600-2700 -4300 -6400-8700
Alla spelpaket -pris efter mängdrabatt:Alla spelpaket22003300 4400 57007700
Därutöver:        
Extra lärarkonto100 kr/st      
Extra elevkonto**5 kr/st      

*Alla skolans elever har tillgång till spelen, men licenserna anger antalet elever som samtidigt kan använda varje spelpaket.

** Elevkonto behövs till elever som vill ha resultaten sparade. De får då en egen inloggning.
Elevkonton ingår gratis när skolan abonnerar på skollicens.