Länktips

Här är några exempel på användbara länkar. Skicka gärna tips på fler bra länkar till info@alfamax.se.

Beskrivning
BornholmsmodellenVetenskapligt utarbetade språklekar som utvecklar språklig medvetenhet.
Dyslexiförbundet FMLSDyslexiförbundet vänder sig till personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Utgivning av tidningen ”LS Läs- och skrivsvårigheter”.
SCIRASwedish Council of the Reading Association är en svensk läsrörelse med förankring i den internationella läsorganisationen. Utgivning av tidskriften ”Läsning”.
SkoldatatekSkoldatateket vänder sig till skolpersonal som undervisar elever i behov av särskilt stöd, främst elever med läs- och skrivsvårigheter / dyslexi eller ADHD-problematik.
SkolstilTeckensnittet Skolstil används i Bågen. På websidan finns verktyg för skrivövningar och tangentbordsträning i bokstavsordning.
SkolverketSkolverket anger mål och granskar skolornas verksamhet. Här hittar du t.ex.  läroplanen för grundskolan, Lgr 22. Den kan beställas som bok eller lite längre ned på sidan laddas ned gratis som pdf.
Specialpedagogiska skolmyndighetenRådgivning till skolpersonal kring pedagogiska konsekvenser av funktions-nedsättningar. Sprider information och kunskap om specialpedagogik och anpassning av läromedel. Se t.ex. en jämförelse av läromedel i läsinlärning eller använd Hitta Läromedel, en sökmotor för läromedel som på olika sätt passar för elever i behov av särskilt stöd
SpråkrådetSpråkrådet arbetar bl.a. med språkrådgivning och utgivning av språkböcker samt tidskriften ”Språkvård”. I Frågelådan på webbsidan finns tusentals frågor från allmänheten besvarade.
StavningskontrollOribi är utgivare av Stava Rätt, en stavningskontroll utvecklad för dyslektiker.
Svenska AkademienSvenska Akademiens ordbok på nätet
Svenska DyslexiföreningenFöreningen sprider kunskap och skapar medvetenhet om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter. Anordnar utbildningskonferenser för skolpersonal m.fl.
SärskrivningInnehåller tusentals exempel, men websidan uppdateras tyvärr inte längre.