Information om cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

Vi är angelägna om att löpande utveckla och förbättra vår webbplats. Därför använder vi Google Analytics på webbplatsen för att kunna räkna antalet användare och analysera trafiken. Google Analytics använder cookies och informationen som genereras genom hur du använder webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google.

Förutom Google Analytics använder vår webbplats en så kallad sessionscookie. Denna typ av cookie försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte. Sessionscookien används t.ex. för att kunna genomföra kursanmälningar och beställningar via Webbutiken och Programservice.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Var medveten om att vissa delar av webbplatsen inte kommer att fungera om du stänger av cookies.