Uppföljning läsförståelse

I Tre Läsvärldar Fantasy finns olika typer av uppföljning av elevens ord- och läsförståelse:

  • Samtal
  • Arbetsblad
  • Laborativa övningar

Samtalstips

I lärarhandledningen finns samtalstips med olika frågor att prata vidare om. Catarina skapar sina historier med underfundighet och humor. Hon är van att hantera frågor om genus och mångfald från sitt skolarbete och väver in dessa tankar i samtalstipsen.

Frågorna är uppdelade i ”Om boken”, ”Anknytning till elevens vardag” och ”Fundera mera”. Här finns både konkreta frågor samt frågor av reflektions- och inferenskaraktär. Eleverna får samtala om sin läsupplevelse och ges möjlighet att berika sitt ordförråd. Det är viktigt att eleverna dels får formulera sina egna tankar, dels höra andras perspektiv och tolkningar av texten. Här får eleverna möjlighet att sätta sig in i andra människors situation och öva på att visa respekt för andras behov och rättigheter.

Författarteam: Catarina Garälv, Maria Wallström, Caroline Rodhe-Wallström

Arbetsblad

Till varje bok medföljer arbetsblad (kopieringsunderlag) som innehåller fyra A5-sidor. I arbetsbladen möter eleverna olika övningar som handlar om texten och orden som de har läst. Eleven löser uppgifterna genom att läsa, skriva och ibland rita. Uppgifterna återkommer i olika arbetsblad, så att eleven kan arbeta alltmer självständigt. Detta för att öka elevens självförtroende och motivation.

Exempel på innehåll: läsförståelse, ordförståelse, kategorisering, meningsbyggnad, synonymer, bilda ord, dela ord, rim, en eller ett.

 Exempel på sidor ur arbetsblad. Klicka på bilden för att göra den större. 

Författarteam: Maria Wallström, Caroline Rodhe-Wallström

Laborativa övningar

Var är vi exempel

Till varje bok i Tre Läsvärldar finns en ask med laborativa övningar som följer upp innehållet i boken på olika sätt. Övningarna kan göras individuellt, i par eller i grupp.

Exempel på övningar:

  • Återberätta historien och lägg bilder i rätt ordning
  • Kombinera text och bild
  • Övningar för att öka ordförståelsen
  • Memory med ordbilder
  • Dramatisera historien t.ex. med ett eget slut
  • Memory med bild och ordkort

Askarna innehåller spelanvisningar, textkort och färgbilder.
Övningarna kan göras individuellt, i par eller i grupp.

Författarteam: Maria Wallström, Caroline Rodhe-Wallström
Tecknare: Catarina Garälv

Kan beställas av skolor eller privatpersoner via Webbutiken.