Personuppgifter policy

För oss på Alfamax har det alltid varit viktigt att personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Alfamax lämnar inte dina personuppgifter vidare till andra företag. Vi tar heller inte in några uppgifter om dig från andra företag. 

För att vi ska kunna hantera och leverera din beställning av PC-program, behöver du lämna de uppgifter vi efterfrågar:

  • Kontaktuppgifter t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer
  • Faktureringsuppgifter

Dina uppgifter sparas i vårt register för att identifiera dig som kund, så att du kan ställa frågor och få support till din beställning. Det kan t.ex. gälla vilka program och antal licenser ni beställde förra året. Vid abonnemangsperiodens slut får du en påminnelse om att det är dags att förnya abonnemanget till din mejladress. Tänk på att meddela oss ny mejladress om skolan byter datoransvarig, annars tappar vi kontakten.

Dina personuppgifter sparas så länge de behövs. När uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet, kommer vi att ta bort eller avidentifiera dem.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen finns alltid här på webbplatsen.