Bågens Miniböcker

Bågens Miniböcker är en serie med 12 lättlästa och ljudenliga små böcker skrivna av Bodil Jönsson. Syftet är att nybörjare ska få uppleva glädjen av att kunna läsa en bok alldeles själv. Varje elev ska få utvecklas på sin nivå för att så småningom få flyt i sin läsning. Redan när eleven bara har lärt sig åtta bokstäver, finns det två olika böcker att välja på.

Lust att läsa

För att väcka lusten att läsa har Bågens Miniböcker ett enkelt ordförråd kombinerat med färgglada bilder. Alla ord är ljudenliga utom några enstaka ordbilder, t.ex. en, ett, han, hon, inte. Bilderna innehåller humoristiska detaljer som inspirerar till funderingar och samtal.

Bågens miniböcker

Lättläst text

Texten är stor och lättläst. Typsnittet är Skolstil som liknar det handskrivna alfabetet och har tydliga mellanrum mellan orden. Antalet textrader ökar från 1-4 per sida. Bilderna till höger visar exempel från böcker på olika nivåer.

Provläs några sidor ur böckerna: (Öppnas i nytt fönster)

Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd.

Författare: Bodil Jönsson
Tecknare: Iréne Hedlund

Bågens Miniböcker ingår i Bågen och följer Bågens bokstavsgång, men kan beställas separat via Webbutiken av både skolor och privatpersoner.

Böckerna är indelade i nivåer efter svårighetsgrad i stavning. Ordförrådet innehåller endast ljudenliga ord med varannan vokal och varannan konsonant:

 Provläs några sidor ur böckerna: (Öppnas i nytt fönster)

”Efter att ha mött vuxna sfi-deltagare som länge kämpat med att knäcka läskoden, var det fantastiskt att få vara med om den glädje de upplevde när de kom i kontakt med Bågens Miniböcker och Tre Läsvärldar. Flera av deltagarna kan många ljud och har även börjat läsa stavelser och kortare ord. Problemet hittills har varit att de lättlästa texter vi har haft tillgång till alltid har innehållit ett visst mått av ljudstridigt stavade ord, långa ord och ord med dubbelteckning. För första gången fick deltagarna nu uppleva att de kunde läsa en hel bok från pärm till pärm utan att stöta på dessa problem. Hittills har ingen reagerat på att det skulle vara barnsligt med illustrationerna.
 
Många har hunnit lära sig vissa ordbilder, eftersom deras läsinlärning pågått under så lång tid. En fördel med att läsa en sammanhållen historia är att deltagarna inser att de faktiskt måste läsa hela ordet för att förstå vad de läser. De får liksom en nytändning av att upptäcka variationerna som uppstår, när de inte bara chansar. Då först tror jag att de verkligen börjar inse vad läsning faktiskt handlar om, och då väcks intresset att göra nya erövringar. ”

Barbro Lindberg, lärare, Vuxenutbildningen Skellefteå