Bågen

Det är roligt att lära sig läsa och skriva. Bokstäverna presenteras i en genomtänkt ordning för att göra det lättare att knäcka den alfabetiska koden.
Bågen - framsida
Bågen – läromedel

Bågen övar bokstavsljud och form, ljudning, ord- och läsförståelse, ordbildning samt eget skrivande. Bågen är vetenskapligt förankrad och bygger vidare när eleven har uppnått tillräcklig språklig medvetenhet t.ex. genom Bornholmsmodellen. Bågen används i förskoleklass, grundskolan åk 1, anpassade grundskolan samt av äldre elever med särskilda behov.

Bågens upplägg:

  • tydlig pedagogisk struktur
  • lustfyllt, laborativt arbetssätt
  • möter varje elevs behov
  • uppmuntrar till samarbete
  • stärker språklig medvetenhet
  • ger eleven verktyg för egen planering
  • för både special- och klassundervisning

För att aktivera flera sinnen innehåller Bågen olika typer av material.

Författarteam: Iréne Hedlund, Caroline Rodhe-Wallström
Tecknare: Iréne Hedlund

Tips! Till Bågen finns en webbkurs med teori och handfast metodik för att läraren ska få så stor användning av Bågen som möjligt och kunna individanpassa efter olika elevers behov.

Gå till webbutiken för priser och beställning.