Unik metodik för dubbelteckning

Varför stavas matte och matematik olika? Mysteriet innehåller 11 pedagogiska webbspel i slottsmiljö. Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat stöd.

I december släpps Nya Mysteriet. Du kan anmäla ditt intresse till info@alfamax.se för en gratis demoinloggning till din skola. Du får då ett mejl med inloggningsuppgifter, så snart Mysteriet är aktiverat i Läroportalen.

Här kan du läsa mer om Mysteriet