Unik metodik för dubbelteckning

Varför stavas matte och matematik olika? Mysteriet innehåller 11 digitala lärspel i slottsmiljö. Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat stöd.

Nu finns Nya Mysteriet i Alfamax Läroportal. Vill du ha en gratis demoinloggning till din skola? Anmäl ditt intresse till info@alfamax.se.

Här kan du läsa mer om Mysteriet eller se en kort introduktionsfilm för lärare.