Bågen bokstäver

Lättare att lära sig skriva

I de nya versionerna av Bågenböckerna finns numera streckade linjer som visar eleven hur man formar bokstäverna.

Många lärare har berättat om hur Bågen hjälper eleverna att få en tydlig och fin handstil.

Beställ Bågenböcker i Webbutiken