Uncategorized

Lättläst & ljudenligt för äldre elever

Snart kommer Tre Läsvärldar Fantasy för elever som behöver enkla texter för att komma igång med läsningen. I en serie med tolv historier får eleverna följa några ungdomar, som upptäcker en annan värld med olika varelser bakom en hemlighetsfull mur i skogen. Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat stöd.  Läs mer

Bågen bokstäver

Lättare att lära sig skriva

I de nya versionerna av Bågenböckerna finns numera streckade linjer som visar eleven hur man formar bokstäverna. Många lärare har berättat om hur Bågen hjälper eleverna att få en tydlig och fin handstil. Beställ Bågenböcker i Webbutiken