Måltavlan 6-8

Vänster bild visar en basövning i stavning. Höger bild visar en extraövning i ordkunskap, där eleven får en skriftlig ledtråd till varje ord.

Användning: Klass- och specialundervisning i svenska. Programmet hör till läromedlet Pilen steg 6-8, men kan numera beställas av alla skolor.

Innehåll: Övar stavning, ordkunskap och ordbildning. Programmet innehåller 46 basövningar och 43 extraövningar. Varje basövning innehåller en instruktion och 20 ord som eleven ska skriva rätt.

Målgrupp: Grundskolan åk 5-6, även äldre elever i specialundervisning. Anpassat för läs- och skrivsvårigheter.

Demofilm: Se demofilm via Youtube. (Gemensam film för Måltavlan 1, 2-5 och 6-8.)

Beskrivning: Varje basövning illustreras med ett foto som anknyter till ett tema eller ord som finns i övningen. Eleven lyssnar på ett ord i taget och skriver ordet på tangentbordet. När ett ord är rätt skrivet, spelas nästa ord upp automatiskt. Vid fel svar får eleven höra ordet igen och göra ett nytt försök. Om eleven stavar ordet fel igen, visas rätt svar, så att eleven kan skriva ordet korrekt själv. Under övningens gång kan läraren titta på felen tillsammans med eleven, genom att klicka på de röda markeringarna framför orden på skärmen.

Måltavlan 6-8 innehåller basövningar i stavning där ordförrådet uttökas med:

 • tj-ljud
 • j-ljud
 • sj-ljud

I extraövningarna arbetar eleven vidare med orden på olika sätt. Exempel:

 • ordkunskap med muntliga ledtrådar
 • sök synonymer
 • markera ordklasser
 • sortera i alfabetisk ordning
 • dela sammansatta ord
 • markera rimpar
 • sök kategorier, t.ex. djur

Eleven kan spara resultat och skriva ut listor med ord eller resultat. Läraren får en fil med samtliga elevers resultat, samt en annan fil med alla ord som eleverna har skrivit – både rätt och fel.

Svårighetsgrad: Övningarna är av olika svårighetsgrad, vilket markeras i elevprotokoll och lärarhandledning till Pilen. Skolor som inte har Pilen får en enkel sammanfattning till läraren.

Specialpedagogiska institutet har beviljat produktionsstöd.

Pedagogik: Caroline Rodhe-Wallström och Maria Wallström
Programutveckling: Micromax Industriteknik AB

Systemkrav: Läs mer

Senaste version: 2007

Måltavlan 6-8

Måltavlan 6-8 webbspel

Användning: Klass- och specialundervisning i svenska och Sv2.

Målgrupp: Grundskolan åk 5-6. Grund- och gymnasiesärskola. Specialundervisning inom Gy/Vux. Anpassat för läs- och skrivsvårigheter.

Innehåll: Övar stavning, ordkunskap, språklära, ordbildning m.m.

Måltavlan 6-8 webb

Beskrivning: I skogsmiljö övar eleven på stavning och försöker träffa en måltavla genom att skriva rätt och samla till olika vinster. Publik, djur och överraskningar dyker upp under spelets gång.

Måltavlan 6-8 innehåller 46 basövningar i stavning där ordförrådet utökas med:

 • tj-ljud
 • j-ljud
 • sj-ljud

Eleven kan arbeta vidare med orden i extraövningar (43 st) och utveckla sitt språk med många olika uppgifter.

 • ordkunskap med skriftliga ledtrådar
 • para ihop rimord
 • dela sammansatta ord
 • förkortningar
 • sök kategorier, t.ex. djur, adjektiv

Pedagogik: Caroline Rodhe-Wallström, Maria Wallström
Illustrationer: Jens-Åke Nilsson
Programutveckling: UX Productions AB

Första webbversion: 2018

Måltavlan hör till läromedlet Pilen, men kan abonneras av alla skolor.

Har din skola inte provat våra digitala lärspel? Hör av dig till Kundtjänst för att få en gratis demoinloggning.

För priser och beställning, se vår webbutik.