Måltavlan 1

Måltavlan PC

Vänster bild visar en basövning i stavning. Höger bild visar en elevs resultatlista med felsvar inom parentes.

Användning: Klass- och specialundervisning i svenska. Programmet hör till läromedlet Pilen steg 1, men kan numera beställas av alla skolor.

Innehåll: Övar stavning, ordkunskap, språklära, ordbildning m.m. Det finns 40 basövningar och 38 extraövningar att välja på. Varje basövning innehåller 15 ord som eleven övar på att stava rätt.

Målgrupp: Grundskolan åk 1-3, även äldre elever i specialundervisning.
Anpassat för läs- och skrivsvårigheter.

Demofilm: Se demofilm via Youtube. (Gemensam film för Måltavlan 1, 2-5 och 6-8.)

Beskrivning: Varje basövning illustreras med ett foto som anknyter till ett tema eller ord som finns i övningen. Eleven lyssnar på ett ord i taget och skriver ordet på tangentbordet. När ett ord är rätt skrivet, spelas nästa ord upp automatiskt. Vid fel svar får eleven höra ordet igen och göra ett nytt försök. Om eleven stavar ordet fel igen, visas rätt svar, så att eleven kan skriva ordet korrekt själv. Under övningens gång kan läraren titta på felen tillsammans med eleven, genom att klicka på de röda markeringarna framför orden på skärmen.

Måltavlan 1 innehåller basövningar i stavning där ordförrådet kontinuerligt ökar:

 • ljudenliga ord, stavas som de låter
 • från korta enkla ord till långa sammansatta ord

I extraövningarna arbetar eleven vidare med orden på olika sätt. Exempel:

 • välj ett lämpligt ord som slut på en mening
 • para ihop rimord
 • sortera i alfabetisk ordning
 • para ihop motsatsord
 • dela sammansatta ord
 • sök kategorier, t.ex. fåglar, instrument
 • ordkunskap med muntliga ledtrådar

Eleven kan spara resultat och skriva ut listor med ord eller resultat. Läraren får en fil med samtliga elevers resultat, samt en annan fil med alla ord som eleverna har skrivit – både rätt och fel.

Svårighetsgrad: Övningarna är av olika svårighetsgrad, vilket markeras i elevprotokoll och lärarhandledning till Pilen. Skolor som inte har Pilen får en enkel sammanfattning till läraren.

Pedagogik: Caroline Rodhe-Wallström och Maria Wallström
Programutveckling: Micromax Industriteknik AB

Systemkrav: Läs mer

Senaste version: 2008

Måltavlan 1

Måltavlan 1 webbspel

Användning: Klass- och specialundervisning i svenska och Sv2.

Målgrupp: Grundskolan åk 1-6. Grund- och gymnasiesärskola. Specialundervisning inom Gy/Vux. Anpassat för läs- och skrivsvårigheter.

Innehåll: Övar stavning, ordkunskap, språklära, ordbildning m.m.

Demofilm: Vill du se en demofilm (via YouTube) som visar hur Måltavlan 1 fungerar? Klicka här.  

Måltavlan 1 webb

Beskrivning: I skogsmiljö övar eleven på stavning och försöker träffa en måltavla genom att skriva rätt och samla till olika vinster. Publik, djur och överraskningar dyker upp under spelets gång.
Måltavlan 1 innehåller 40 basövningar och 38 extraövningar.

Ordförråd i Måltavlan 1:

 • ljudenliga ord, stavas som de låter
 • från korta enkla ord till långa sammansatta ord

Eleven kan arbeta vidare med orden i extraövningar och utveckla sitt språk med många olika uppgifter.

 • ordkunskap med muntliga ledtrådar
 • välj ett lämpligt ord som slut på en mening
 • alfabetisk ordning
 • para ihop rimord
 • para ihop motsatsord
 • dela sammansatta ord
 • sök kategorier, t.ex. fåglar, instrument

Pedagogik: Caroline Rodhe-Wallström, Maria Wallström
Illustrationer: Jens-Åke Nilsson
Programutveckling: UX Productions AB

Första webbversion 2015, därefter kontinuerliga uppdateringar.

Måltavlan hör till läromedlet Pilen, men kan abonneras av alla skolor.

Har din skola inte provat våra digitala lärspel? Hör av dig till Kundtjänst för att få en gratis demoinloggning.

För priser och beställning, se vår webbutik.