Licensvillkor

Licensavtal för abonnemang av datorprogram mellan skolor och Alfamax AB

Definitioner:

  • Med skola avses ett utbildningsställe med byggnader och elever på samma gatuadress.
  • Med datoransvarig menar vi den som tar ansvar för installationerna av Alfamax datorprogram i skolan/kommunen. Datoransvarig är ofta också beställare samt kontaktperson mellan skola och Alfamax när det gäller installation och användning.
  • Till varje program levererar Alfamax en öppen licensfil, som måste förvaras och skyddas mot otillåten kopiering, se Licensvillkor punkt 1 och 2.
  • En installation innebär att programfiler och licensfiler kopieras till en enskild dator eller server enligt ett av flera sätt som framgår av installationsanvisningarna.

Licensvillkor:

  1. Skolans/Kommunens datoransvarige ska förvara de öppna licensfilerna på ett sådant sätt att otillåten kopiering förhindras.
  2. Programmen måste startas direkt vid installationen. Den öppna licensfilen kompletteras då med datorunik information och omvandlas till en fil, som gör programinstallationen oanvändbar för kopiering till andra datorer.
  3. Programmen får endast användas på det antal datorer, för dentidsperiod och i den skola som står i licenserna. (Vid serveranvändning håller programmen själva reda på antalet kopior som körs samtidigt.)
  4. Alfamax äger alla rättigheter till programmen