Laborativa övningar

Spelarna har var sin färg. Vokal läggs på vit ruta och konsonant på svart ruta. Vem får först fem i rad?

Svenska Steg för Steg innehåller hundratals laborativa övningar, som konkretiserar språkliga begrepp och stimulerar problemlösning och samarbete.

Eleven laborerar med språket på många olika sätt i alfabetsspel, rimpatienser, ordbygge, grammatikspel m.m. Övningarna utvecklar bl.a. språklig medvetenhet och muntlig uttrycksförmåga.

Exempel:
En populär övning är Vokalluffaren. Spelet förenar nytta med nöje genom att spelarna tränar på vokaler och konsonanter samtidigt som de spelar luffarschack. Målet är att få fem brickor i rad i sin egen färg. Detta kräver både tur och skicklighet. Vokalluffaren ingår i första paketet av Svenska Steg för Steg, men kan även beställas separat i Webbutiken.