Lärarhandledning

Välkommen till lärarsidorna för dig som abonnerar på våra webbspel i svenska. Spelen har samma pedagogiska syn som Pilenmodellen.
Som grund finns en genomtänkt pedagogisk struktur och en tydlig progression, vilket ger trygghet för både lärare och elever.

Läraren får verktyg att individualisera och utgå från varje elevs förutsättningar. Detta möjliggör utveckling för elever i både klass- och specialundervisning, t.ex. elever med särskilda behov och andraspråkselever, men även elever som behöver utmaningar.

ÖVERSIKT WEBBSPEL
Här finns en översikt (pdf resp. word) som visar innehåll och nivåer i olika webbspel. För skolor som har Pilen är webbspelen inlagda i elevens protokoll.

DEMOFILMER

Klicka på demoikonen  vid resp. spel om du vill se en demofilm (via YouTube) som visar hur spelet fungerar, eller klicka här för att se alla. Fler demofilmer är på gång.

———————————————————————

BYGGET

Lärarhandledningen (pdf) innehåller kommentarer till Husbygget och Båtbygget, för att ge läraren pedagogisk bakgrund och möjlighet att anpassa webbspelet till olika elevers behov.  

—————————————————————–

MÅLTAVLAN

I Måltavlans basövningar övar eleven på stavning. I översikten visas svårighetsnivå och vad som är nytt i stavning i varje övning. Du ser också om orden finns invävda i en historia eller om basövningen har något tema t.ex. djur. 
 
Till de flesta övningar i Måltavlan finns en extraövning, där eleven kan arbeta vidare med orden på olika sätt. I översikten kan du se vad extraövningen innehåller.

Måltavlan 1 (pdf

Måltavlan 2-5 (pdf)

Måltavlan 6-8 (pdf)

—————————————————————–

TIVOLI

Metodiktips till Tivoli är på gång. Nedan finns en kort beskrivning av Tivolis 10 webbspel. Klicka på demoikonen vid resp. spel om du vill se en demofilm (via YouTube) som visar hur spelet fungerar. Fler filmer kommer senare.

Vokal/konsonant: Dragkampen, Målaren, Spöket, Luffaren 

Hård/mjuk vokal: Kulspelet, Tjuven, Spårhunden

Uppe-/Nerevokaler: Stugan, Pilkastning, Kryssaren

Nedan finns en kort beskrivning av Tivolis 10 webbspel.

Dragkampen: 1-2 pers. Öva på vokaler eller konsonanter. Tips! Vokalerna kan vara lättare att lära in, om du tänker på vokalernas placering på brickorna. 

Målaren: Måla vokalerna i ordet med valfria färger. Efter en omgång får du en av Målarens tavlor i present. 

Spöket: 1-2 pers. Spöket springer runt på spelplanen och söker efter vokaler eller konsonanter. Du kan spränga de hinder som är i vägen. Tips! Om du vill kan du lyssna på bokstavsljuden för att lättare hitta vokalerna. 

Luffaren: 2 pers. Det gäller att få 5 egna brickor i rad på ett schackbräde. Lägg vokal på vit ruta och konsonant på kolsvart ruta. Här gäller det att vara strategisk. 

Kulspelet: Damen i marknadsbåset visar kulor med hårda eller mjuka vokaler. Vilka kulor saknas? Du får olika vinster beroende på hur det går. 

Tjuven: Sortera hårda och mjuka vokaler i en patiens. Fyra tjuvar finns med i leken. Kan du få ut patiensen, innan alla tjuvarna dyker upp? 

Spårhunden: 1-2 pers. Hunden nosar runt på spelplanen och söker efter hårda eller mjuka vokaler. Om du spelar ensam, gäller det att klara uppdraget utan att hunden korsar sina spår.

Stugan: Lyssna på vokalen i ordet. Är det en uppe- eller nerevokal (kort/lång)? Kyparen serverar mat – ibland med oväntat innehåll. 

Pilkastning: Lyssna på vokalen i ordet. Är det en uppe- eller nerevokal (kort/lång)? Pojken i marknadsbåset delar ut olika vinster. 

Kryssaren: 2 pers. En mer avancerad övning på uppe- /nerevokaler (kort/lång) där det gäller att få tre i rad på en spelplan. Vem vinner först 3 omgångar? 

 —————————————————————-

ÄVENTYRET

Lärarhandledningen (pdf) innehåller kommentarer till Äventyret, för att ge läraren möjlighet att anpassa programmet till olika elevers behov. Handledningen kommer att uppdateras med fler sidor framöver, t.ex. ”Varför ska vi öva på betoning?”

Nedan finns en kort beskrivning av Äventyrets 7 webbspel. Klicka på demoikonen vid resp. spel om du vill se en demofilm (via YouTube) som visar hur spelet fungerar.

Skärmflygning: Här lär du dig grunderna i betoning och kan använda två olika strategier. Du får se och höra ett ord i taget och ska markera betonad vokal. Hur det sedan går för skärmflygaren beror på dina svar. 

Strutsjakt: Här lär du dig grunderna i betoning och kan få orden upplästa. Hjälp den gröna strutsen att vinna tävlingen genom att sortera orden efter betoning.  

Snorkelbingo: 1-2 personer. Spela bingo med snäckor och sjöstjärnor genom att hitta den betonade vokalen. Sedan dyker du efter vinster i havet. 

Ökenkryss: 2 personer. Spela ”Tre i rad” i ökenmiljö genom att välja om den första eller andra vokalen är betonad. Här finns även en svårare nivå, där du ska avgöra om betoningen i två ord är lika eller olika. 

Forspaddling: Det gäller att undvika hindren i en fors där det finns krokodiler. Den säkra vägen hittar du, om du väljer ord med rätt betoning. 

Bergsklättring: Markera betonade vokaler i sammansatta ord och klättra allt högre upp på berget! Om du gör fel ramlar du ner en bit, men får chansen att fortsätta klättra mot toppen. 

Labyrinten: Gå runt och leta efter pappersrullar i mörka gångar där det finns spöken. Markera betonade vokaler i sammansatta ord och få chans att komma ut i friheten. 

—————————————————————–

ALFAKUNGEN

Metodiktips till Alfakungen kommer här senare. Nedan finns en kort beskrivning av Alfakungens 7 spel. Klicka på demoikonen vid resp. spel om du vill se en demofilm (via YouTube) som visar hur spelet fungerar. Fler filmer är på gång.

Fågeln: Öva på bokstavsljud eller bokstavsnamn. Det gäller att välja rätt bokstav bland de fyra alternativen. På nivå 1 visas bara vokaler.

Riddaren: 1-2 spelare. En nybörjarövning där alfabetet är uppdelat i rader. Uppdraget är att bygga ihop alfabetet. På lätt nivå visas alla bokstäver. På högre nivå är flera bokstäver dolda.

Grodan: Här visas samma rader som i Riddaren, men nu gäller det att skriva de bokstäver som saknas.

Kungen: En patiens som liknar de kända patienserna ”Klockan” och ”Kungen”. Bygg upp en valfri del av alfabetet, t.ex. A-P. Kan du sortera alla bokstäverna, innan de fyra kungarna dyker upp?

Narren: Öva på alfabetisk ordning genom att placera bokstäver på en linje, som motsvarar A-Ö. Ju närmare rätt position, desto högre poäng. Den som vill kan även tävla på tid.

Damen: Spela kort mot Damen och öva både alfabetisk ordning och strategiskt tänkande. Du får se några av Damens bokstäver och en ”guldbokstav”. Vem av er tror du ligger närmast ”guldbokstaven”? Byt ut några kort om du vill, och välj sedan hur mycket du vågar satsa. Här kan du vinna eller försvinna…

Utmaningen: En avancerad patiens som liknar den kända patiensen ”Harpan”.  Öva på att tänka både framlänges och baklänges i alfabetet – en riktig utmaning!