Frågor och svar

Här är exempel på några vanliga frågor till vår kundtjänst.

Fråga 1. Kan jag gå på Bågenkurs fast jag inte är behörig i svenska?

​Bågenkursen är avsedd för lärare/förskollärare som undervisar Fk/åk 1 i svenska, eller övrig personal som ingår i arbetslaget.


Fråga 2. Vi vill uppdatera vårt Pilenmaterial till Lgr11. Hur gör vi?

Om skolan inte vill beställa ett helt nytt paket så finns det möjlighet att beställa ett Utbytespaket arbetsblad. I Pilen 1 och Pilen 2-5 är samtliga arbetsblad omarbetade i text och bild sedan första utgåvan. De har t.ex utökats med övningar i eget skrivande.

På försättsbladet i arbetsbladspärmarna, vid ©-märket, ser du vilken version du har. Om årtalet är äldre än 2012 gör följande:

Pilen 1: Välj Utbytespaket Pilen 1 arbetsblad

Pilen 2-3: Välj Utbytespaket 2-3 arbetsblad

Pilen 2-5: Välj Utbytespaket 2-5 arbetsblad

Pilen 4-5: Välj Utbytespaket 4-5 arbetsblad

Pilen 6-8: Välj uppdateringssats Pilen 6-8

Skolor som så önskar kan numera även byta ut sina laborativa övningar.

Läs mer i Webbutiken under resp. steg.


Fråga 3Jag vill börja undervisa med Pilen och har redan kollegor som har gått Pilenkurs. Hur gör jag?

Om du inte har möjlighet att gå Pilen 1-3 kursen, kan du i stället välja Pilen kortkurs. Detta är en ny endagskurs, där du får förståelse för upplägget i Pilenmodellen, information om t.ex. pedagogisk bakgrund, ordbanken, koppling till Lgr 11 m.m. Efter Kortkursen kan du med stöttning av dina kollegor börja undervisa med Pilen i de steg som kollegorna har utbildning i. Läs mer.


Fråga 4. Kan jag gå Pilenkurs 4-5 utan att ha gått Pilenkurs 1-3?

Ja, om du är på en skola som arbetar med Pilen. Då kan du gå vår populära endagskurs, Pilen kortkurs. Där får du förståelse för upplägget i Pilenmodellen, pedagogisk bakgrund, ordbanken, kopplingar till Lgr 11 m.m. Eftersom Kortkursen bara är på en dag, behöver du tid att följa upp kursen med dina kollegor på skolan och t.ex. studera elevmaterialet, lärarhandledningen och inte minst se Pilen i praktiken. Efter Kortkursen kan du gå valfri ordinarie stegkurs för de steg som du behöver, t.ex. Pilen 4-5.


Fråga 5. Kan jag gå på Pilenkurs fast jag inte har lärarutbildning i svenska?

Om du ingår i ett arbetslag där minst en utbildad kollega går/har gått på Pilenkurs, kan du få en ”Lärarlagsplats”. Efter kursen får du ett ”Lärarlagsintyg” som ger dig möjlighet att arbeta med Pilen i ditt arbetslag. Detta kursintyg ger dock inte behörighet att beställa Pilenmaterial, om du flyttar till annan skola.


Fråga 6. Kan jag betala för kurs och material i efterskott?

Ja, det finns möjlighet att gå kurser eller beställa material och betala senare för kommunala skolor.

Alt. 1. Betala hela beloppet inom 6 mån. Ränta 1 % per månad

Alt. 2. Betala i omgångar inom 2 år. Ränta 0,5 % per månad. Uppläggningsavgift 150 kr

För kursavgift, se Avtal avbetalning (pdf).

För materialinköp, se Avtal leasing material (pdf).


Fråga 7. Kan man betala för kurs och material i förskott?

Ja, det går bra. Kontakta Kundtjänst så ordnar vi detta.