Arbetsblad

Svenska Steg för Steg innehåller hundratals arbetsblad. Det är skriftliga övningar med lättläst text. Övningarna behandlar ordkunskap, ordbildning, språklära, stavning, meningsbyggnad m.m. Arbetsbladen förvaras i plastfickor i pärmar indelade i olika steg. Därmed kan den studerande själv ta ut önskad övning. Varje övning är illustrerad i färg eller svartvitt.

Det finns två olika typer av arbetsblad

  • Färgade, laminerade blad:
    Den studerande skriver lösningen separat i sin bok eller på lösblad.
  • Svartvita blad, kopieringsunderlag:
    Lösningen skrivs direkt på bladet.