Priser

Nedanstående läsårspriser gäller skolor som önskar vanlig inloggning med Alfamaxkonto. Om skolan istället önskar inloggning med Skolon eller Skolfederation hittar du information och priser om du klickar på länkarna.

Antal licenser: Alla skolans elever har tillgång till spelen, men antalet licenser avgör hur många som kan spela samtidigt i ett spelpaket. Exempel: 10 licenser innebär att max 10 elever kan vara inne samtidigt i samma spelpaket. Om skolan abonnerar på alla 8 spelpaketen nedan, kan 80 elever vara inloggade samtidigt, om de sprider sig mellan paketen.

Läsårspriser och pristabell

Skolan abonnerar normalt på webbversionen ett läsår i taget t.ex. ht 2020/vt 2021. Om skolan gör en beställning efter halva höstterminen minskas kostnaden i proportion till den tid som återstår fram till sommaren. Hör av dig till Kundtjänst om du har andra önskemål om abonnemangsperiod än ett läsår.

Alla priser exkl. moms. Reservation för prisändringar.

Samtidiga licenser*  
Spelpaket   1 lic 5 lic 10 lic 20 lic Skollicens 
Alfakungen Alfakungen 300 500  800 1100 1700
Bygget Bygget 400 700 1000 1500 2000
Måltavlan 1 Måltavlan 1 300 500 800 1100 1700
Måltavlan 2-5 Måltavlan 2-5 300 500 800 1100 1700
Måltavlan 6-8 Måltavlan 6-8 300 500 800 1100 1700
Skattjakten Skattjakten 300 500 800 1000 1400
Tivoli  Tivoli 400 700 1000 1500 2000
Äventyret Äventyret 400 700 1000 1500 2000
Mängdrabatt vid beställning av alla spelpaket ovan
(X licenser av varje)
  -700 -1600 -3000 -4400 -6700
Alla spelpaket -pris efter mängdrabatt: Alla spelpaket 2000 3000 4000 5500 7500
Därutöver:  
Extra lärarkonto 100 kr/st  
Extra elevkonto** 5 kr/st​  

*Alla skolans elever har tillgång till spelen, men licenserna anger antalet elever som samtidigt kan använda varje spelpaket.

** Elevkonto behövs till elever som vill ha resultaten sparade. De får då en egen inloggning.
Nyhet ht 2020: Elevkonton ingår gratis när skolan abonnerar på skollicens.