Översikt – spelpaket

Alfamax spelpaket handlar om olika moment i svenska språket t.ex. alfabetet, vokaler & konsonanter, ordkunskap, stavning, ordbildning och ordspråk. Spelen utspelas i varierande miljöer.

De kan användas på olika plattformar t.ex. PC, Mac, iPad, Chromebooks. Spelen behöver inte installeras utan körs direkt via Alfamax Läroportal.

Klicka på demoikonen  vid resp. spel om du vill se en demofilm (via YouTube) som visar hur spelet fungerar eller klicka här för att se alla. Fler demofilmer är på gång.

Anpassningar för elever med olika behov

Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd till många av våra dataspel i svenska. Här finns stora möjligheter att anpassa efter olika typer av målgrupper, t.ex. nybörjare i läsning, elever med läs- och skrivsvårigheter, andraspråkselever. På lättare nivå finns ofta uppläsning av ord och muntliga instruktioner. För elever som behöver utmaningar finns svårare spel och möjlighet att välja högre svårighetsgrad av t.ex. ordförråd.

Bygget 

2 olika spel för 1 person

 • sammansatta ord
 • ordkunskap
 • synonymer, motsatsord

Måltavlan 1  Demo

Måltavlan 1

40 basövn. och 38 extraövn.

 • stavning (ljudenlig)
 • ordkunskap
 • språklära

Måltavlan 2-5  Demo

Måltavlan 2-5

45 basövn. och 43 extraövn.

 • stavning (ljudstridig)
 • ordkunskap
 • språklära

Måltavlan 6-8

Måltavlan 6-8

46 basövn. och 43 extraövn.

 • stavning (ljudstridig)
 • ordkunskap
 • språklära

Tivoli  Demo

10 spel för 1-2 personer

 • vokal / konsonant
 • hård / mjuk vokal
 • uppe-/ nerevokaler

Äventyret  Demo

Äventyret

7 spel för 1-2 personer

 • betoning
 • sammansatta ord
 • ändelser

Skattjakten

 Lista ut en mening

 • ordbildning
 • ordspråk och citat
 • taktik

Alfakungen

7 spel och patienser

 • bokstavsnamn / ljud
 • alfabetisk ordning
 • positionsövningar