Måltavlan 6-8

Måltavlan 6-8 webbspel

Användning: Klass- och specialundervisning i svenska och Sv2.

Målgrupp: Grundskolan åk 5-6. Grund- och gymnasiesärskola. Specialundervisning inom Gy/Vux. Anpassat för läs- och skrivsvårigheter.

Innehåll: Övar stavning, ordkunskap, språklära, ordbildning m.m.

Måltavlan 6-8 webb

Beskrivning: I skogsmiljö övar eleven på stavning och försöker träffa en måltavla genom att skriva rätt och samla till olika vinster. Publik, djur och överraskningar dyker upp under spelets gång.

Måltavlan 6-8 innehåller 46 basövningar i stavning där ordförrådet utökas med:

  • tj-ljud
  • j-ljud
  • sj-ljud

Eleven kan arbeta vidare med orden i extraövningar (43 st) och utveckla sitt språk med många olika uppgifter.

  • ordkunskap med skriftliga ledtrådar
  • para ihop rimord
  • dela sammansatta ord
  • förkortningar
  • sök kategorier, t.ex. djur, adjektiv

Pedagogik: Caroline Rodhe-Wallström, Maria Wallström
Illustrationer: Jens-Åke Nilsson
Programutveckling: UX Productions AB

Första webbversion: 2018

Måltavlan hör till läromedlet Pilen, men kan abonneras av alla skolor.

Har din skola inte provat våra webbspel? Hör av dig till Kundtjänst för att få en gratis demoinloggning.