Inlogg Alfamax

Här nedan beskrivs hur inloggning med Alfamaxkonto fungerar i Alfamax Läroportal. En fördel med att logga in med Alfamaxkonto, är att skolan kan abonnera på samtidiga licenser och valfria spelpaket.
En annan möjlighet är att logga in med Skolon eller Skolfederation

Antal licenser: Alla skolans elever har tillgång till spelen, men antalet samtidiga licenser avgör hur många som kan spela samtidigt i ett spelpaket. Exempel: 10 licenser innebär att max 10 elever kan vara inne samtidigt i samma spelpaket. Om skolan abonnerar på alla 8 spelpaketen nedan, kan 80 elever vara inloggade samtidigt, om de sprider sig mellan paketen.

Elevinloggning
Elevkonto (5 kr/st) behövs till elever som vill ha sina resultat sparade, och som i Bygget vill bygga vidare på sina egna hus och båtar. Ett annat alternativ är att eleverna använder gemensam inloggning och lösenord, men då visas inga resultat. Skolan bestämmer hur många elever som ska ha egna inloggningar genom att beställa valfritt antal elevkonton. Tips! Om skolan vill aktivera många elevkonton samtidigt, går det att importera grupplistor.

Lärarinloggning
Skolan beställer önskat antal lärarkonton. Ett lärarkonto ingår gratis till den kontaktperson som registrerar skolan. Läraren kan via Läroportalen enkelt administrera elevkonton och se sina elevers resultat. Läraren kan analysera resultaten och följa elevens utveckling. Läraren kan även göra individuella inställningar som t.ex. att spelen ska vara tillgängliga på fritiden. Om flera lärare vill ha tillgång till samma elever, delar de på samma lärarkonto (100 kr/st) .

Läsårspriser och pristabell
Skolan abonnerar normalt på webbversionen ett läsår i taget t.ex. ht 2021/vt 2022. Om skolan gör en beställning direkt i Läroportalen efter halva höstterminen minskas kostnaden i proportion till den tid som återstår fram till sommaren. Hör av dig till Kundtjänst om du har andra önskemål om abonnemangsperiod än ett läsår.

Alla priser exkl. moms. Reservation för prisändringar.

Samtidiga licenser*  
Spelpaket   1 lic 5 lic 10 lic 20 lic Skollicens 
Alfakungen Alfakungen 300 500  800 1100 1700
Bygget Bygget 400 700 1000 1500 2000
Måltavlan 1 Måltavlan 1 300 500 800 1100 1700
Måltavlan 2-5 Måltavlan 2-5 300 500 800 1100 1700
Måltavlan 6-8 Måltavlan 6-8 300 500 800 1100 1700
Skattjakten Skattjakten 300 500 800 1000 1400
Tivoli  Tivoli 400 700 1000 1500 2000
Äventyret Äventyret 400 700 1000 1500 2000
Mängdrabatt vid beställning av alla spelpaket ovan
(X licenser av varje)
  -700 -1600 -3000 -4400 -6700
Alla spelpaket -pris efter mängdrabatt: Alla spelpaket 2000 3000 4000 5500 7500
Därutöver:  
Extra lärarkonto 100 kr/st  
Extra elevkonto** 5 kr/st​  

*Alla skolans elever har tillgång till spelen, men licenserna anger antalet elever som samtidigt kan använda varje spelpaket.

** Elevkonto behövs till elever som vill ha resultaten sparade. De får då en egen inloggning.
Nyhet ht 2020: Elevkonton ingår gratis när skolan abonnerar på skollicens.