Inlogg Alfamax

Här nedan beskrivs hur inloggning med Alfamaxkonto fungerar i Alfamax Läroportal. En fördel med att logga in med lösenord, är att skolan kan abonnera på olika antal licenser och valfria spelpaket. Läs mer om priser och abonnemang.

En annan möjlighet är att logga in med Skolon eller Skolfederation

Elevinloggning
Elevkonto (5 kr/st) behövs till elever som vill ha sina resultat sparade, och som i Bygget vill bygga vidare på sina egna hus och båtar. Ett annat alternativ är att eleverna använder gemensam inloggning och lösenord, men då visas inga resultat. Skolan bestämmer hur många elever som ska ha egna inloggningar genom att beställa valfritt antal elevkonton. Tips! Om skolan vill aktivera många elevkonton samtidigt, går det att importera grupplistor.

Lärarinloggning
Skolan beställer önskat antal lärarkonton. Ett lärarkonto ingår gratis till den kontaktperson som registrerar skolan. Läraren kan via Läroportalen enkelt administrera elevkonton och se sina elevers resultat. Läraren kan analysera resultaten och följa elevens utveckling. Läraren kan även göra individuella inställningar som t.ex. att spelen ska vara tillgängliga på fritiden. Om flera lärare vill ha tillgång till samma elever, delar de på samma lärarkonto (100 kr/st) .

Hur får lärare och elever sina inloggningar?
Ett elevkonto ingår gratis i abonnemanget. Använd detta till ett gemensamt elevkonto, om ni inte önskar att elevernas resultat ska sparas, se punkt B nedan.

Beställ fler elevkonton så här: 
Logga in som administratör i Alfamax Läroportal och beställ elevkonton (5kr/st) under ”Administration”. Välj ”Licenser och konton” och klicka på knappen ”Köp konton”. Beställ även lärarkonton till de lärare som vill ha översikt över elevernas resultat. Om flera lärare vill ha tillgång till samma elever, delar de på samma lärarkonto.

A. Lärarkonton aktiveras genom att först klicka på ”Administration” i menyn, sedan på ”Lärare och elever” och därefter på knappen ”Lägg till lärare”. Bestäm vilket användarnamn och lösen som läraren ska ha. 

B. Elevkonton aktiveras genom att du (eller en lärare i sitt lärarkonto) först klickar på ”Administration” i menyn, sedan på ”Lärare och elever” och därefter på knappen ”Lägg till elev”.
Bestäm vilket användarnamn och lösen som eleven ska ha.

Om du vill skriva in många elever samtidigt, kan du lägga in en hel grupp via knappen ”importera elevlista”.

C. Elever kan logga in på Läroportalen och använda spelen direkt med de användarnamn och lösen du har gjort. Där efterfrågas skolans Portal-ID som du hittar i menyn under ”Administration”, välj ”Skoluppgifter”. Ett annat sätt är att använda direktlänken som du får när skolan aktiveras. Då skrivs Portal-ID in automatiskt.