Inloggning

Alfamax

Abonnemanget kan gälla en skollicens eller valfritt antal licenser, beroende på hur många elever som ska använda ett spelpaket samtidigt.

En fördel med Skolfederation är att det går snabbt att komma igång, eftersom man inte behöver lägga in elever och lärare manuellt. 

 En fördel med att logga in med Skolon är att eleven kan använda samma inloggning till alla läromedel som finns i Skolon.