Beställning av webbspel

Alfamax spelpaket kan endast beställas av skolor. Skolan abonnerar normalt ett läsår i taget via Alfamax Läroportal och får ett Portal-ID som blir skolans identitet. Därefter kan kontaktpersonen enkelt beställa licenser av spelpaketen och elevkonton.

Beställ webbspelen så här:

1.  Registrera ett skolkonto på vår Läroportal.

2. Alfamax aktiverar kontot och Läroportalen skickar en bekräftelse till dig. Kontakta Kundtjänst om ni vill använda webbspelen med Skolfederation. Annars beställer du licenser enligt nedan.

3. Beställning licenser
Klicka på ”Administration” i menyn. Välj ”Abonnemang” och klicka på knappen ”Köp spelpaket”. Kryssa för vilka spel skolan vill ha. Alla skolans elever har tillgång till spelen, men ange hur många samtidiga licenser ni behöver. 5 licenser innebär t.ex. att 5 elever kan öva samtidigt i samma spelpaket, t.ex. Alfakungen. 

4. Beställning konton
Hoppa över denna punkt om eleverna inte ska ha egna inloggningar och sina resultat sparade.
Hur många elever ska ha egna inloggningar till spelen och få sina resultat sparade? Beställ konton under ”Administration”. Välj ”Licenser och konton” och klicka på knappen ”Köp konton”. Beställ även lärarkonton till de lärare som vill ha översikt över elevernas resultat. Om flera lärare vill ha tillgång till samma elever, delar de på samma lärarkonto. Så här får sedan elever och lärare sina inloggningar.