Svenska Steg för Steg

Alla lärare som har gått kurser till Svenska Steg för Steg är markerade med nålar på kartan.

Till Svenska Steg för Steg finns olika metodikkurser för lärare. Numera anordnas dessa kurser parallellt med Pilenkurserna och kallas därför Dubbelkurser. Det finns två sådana: Grön och Orange dubbelkurs.

Under Dubbelkurserna får du möjlighet att jämföra våra olika läromedel. Efter genomgången kurs får du kursintyg på båda läromedlen, och kan sedan välja det som passar dina elever bäst.

Våra läromedel Svenska Steg för Steg och Pilen har samma grundupplägg med arbetsblad, laborativa övningar och datorprogram. Båda bygger på samma strukturerade metodik med en nyhet i taget och möjlighet till individuella kurser. Skillnaden är att Pilen har enklare instruktioner, ett mindre ordförråd och fler laborativa övningar. Läs mer om skillnaderna här.

Innehåll: Kursen anordnas numera parallellt med Pilenkursen och kallas därför Dubbelkurs. Syftet med kursen är att läraren ska få teoretisk bakgrund och metodik till både Svenska Steg för Steg 1-4 och Pilen steg 1-5. Det är en innehållsrik kurs på fyra dagar där teoretiska pass varvas med praktiska inslag, och deltagarna får tillfälle att prova både laborativa material och datorprogram

Under Dubbelkursen får du möjlighet att jämföra Pilen och Svenska Steg för Steg. De flesta passen genomförs i en samlad grupp med lärare från olika skolformer. Vid några pass är vuxenlärarna i en mindre grupp med egen kursledare. Efter kursen får du kursintyg på båda läromedlen och kan sedan välja det som passar dina elever bäst. För att se exempel på ämnesfördjupning, se kursen till Pilen 1-5.

Målgrupp: Lärare med behörighet att undervisa i svenska.

Kurstid: 32 tim fördelade på 4 dagar

Aktuella kursdatum: Grön dubbelkurs anordnas parallellt med Pilenkurs 1-5. Kontakta Kundtjänst för mer information.

Innehåll: Kursen anordnas numera parallellt med Pilenkursen och kallas därför Dubbelkurs. Syftet med kursen är att läraren ska få teoretisk bakgrund och metodik till både Svenska Steg för Steg 5-8 och Pilen steg 6-8. Det är en innehållsrik kurs på två dagar där teoretiska pass varvas med praktiska inslag, och deltagarna får tillfälle att prova både laborativa material och datorprogram

Under Dubbelkursen får du möjlighet att jämföra Pilen och Svenska Steg för Steg. De flesta passen genomförs i en samlad grupp med lärare från olika skolformer. Vid några pass är vuxenlärarna i en mindre grupp med egen kursledare. Efter kursen får du kursintyg på båda läromedlen och kan sedan välja det som passar dina elever bäst. För att se exempel på ämnesfördjupning, se kursen till Pilen 6-8.

Målgrupp: Lärare med behörighet att undervisa i svenska. Kursen förutsätter att läraren har gått Grön dubbelkurs eller vår tidigare Gula kurs.

Kurstid: 15 tim fördelade på 2 dagar

Aktuella kursdatum: Orange dubbelkurs anordnas parallellt med Pilenkurs 6-8. Kontakta Kundtjänst för mer information.

Innehåll: Syftet med kursen är att läraren ska få teoretisk bakgrund och metodik till Svenska Steg för Steg 9. Under kursen får deltagarna tillfälle att prova både laborativa material och datorprogram.   

Målgrupp: Lärare med behörighet att undervisa i svenska. Kursen förutsätter att läraren har gått Orange kurs eller Orange dubbelkurs.

Kurstid: 15 tim fördelade på 2 dagar

Aktuella kursdatum: Kontakta Kundtjänst för mer information.