Frågor och svar

Här är exempel på några vanliga frågor till vår kundtjänst.


Fråga 1Jag vill börja undervisa med Pilen och har redan kollegor som har gått Pilenkurs. Hur gör jag?

Pilen grundkurs webb är en populär webbkurs på tre halvdagar, där du får förståelse för upplägget i Pilenmodellen, information om t.ex. pedagogisk bakgrund, ordbanken, koppling till Lgr 11 m.m. Efter Pilen grundkurs webb kan du med stöttning av dina kollegor börja undervisa med Pilen i de steg som kollegorna har utbildning i. Läs mer.


Fråga 2. Kan jag gå Pilenkurs 4-5 utan att ha gått Pilenkurs 1-3?

Ja, om du är på en skola som arbetar med Pilen. Då kan du först gå Pilen grundkurs webb (via Zoom). Där får du förståelse för upplägget i Pilenmodellen, pedagogisk bakgrund, ordbanken m.m. Eftersom Pilen grundkurs webb är en kortare kurs än Pilen 1-3, behöver du tid att följa upp kursen med dina kollegor på skolan och t.ex. studera elevmaterialet, lärarhandledningen och inte minst se Pilen i praktiken. Efter Pilen grundkurs webb kan du gå valfri ordinarie stegkurs för de steg som du behöver, t.ex. Pilen 4-5.


Fråga 3. Kan jag gå på Pilenkurs fast jag inte har lärarutbildning i svenska?

Om du ingår i ett arbetslag där minst en utbildad kollega går/har gått på Pilenkurs, kan du få en ”Lärarlagsplats”. Efter kursen får du ett ”Lärarlagsintyg” som ger dig möjlighet att arbeta med Pilen i ditt arbetslag. Detta kursintyg ger dock inte behörighet att beställa Pilenmaterial, om du flyttar till annan skola.


Fråga 4. Kan jag betala för kurs och material i efterskott?

Ja, det finns möjlighet att gå kurser eller beställa material och betala senare för kommunala skolor.

Alt. 1. Betala hela beloppet inom 6 mån. Ränta 1 % per månad

Alt. 2. Betala i omgångar inom 2 år. Ränta 0,5 % per månad. Uppläggningsavgift 150 kr

För kursavgift, se Avtal avbetalning (pdf).

För materialinköp, se Avtal leasing material (pdf).


Fråga 5. Kan man betala för kurs och material i förskott?

Ja, det går bra. Kontakta Kundtjänst så ordnar vi detta.