kundvagn-knapp-41.png

Webbutik

Personknapp-37.png

Kursanmälan

datorknapp-41.png

Programservice

datorknapp-41.png

Läroportalen

Alfamax-logga-vit-transparent-236px-2.png

Läromedel och fortbildning

Läromedel
Läromedel / Svenska på webben /

Svenska på webben

Tivoli

Användning: Klass- och specialundervisning i svenska och Sv2


Målgrupp: Grundskolan åk 1-6, även äldre elever i specialundervisning. Grund- och gymnasiesärskola. Anpassat för läs- och skrivsvårigheter.

 

Innehåll: Övar begreppen vokal/konsonant, hård/mjuk vokal och uppe-/nerevokaler i en gammaldags marknadsmiljö. Hälften av spelen kan spelas i par. Ca 4000 ord, varav 1000 inlästa. Till spelen finns både muntliga och skriftliga anvisningar.

 

Vokal/konsonant: Dragkampen, Målaren, Spöket, Luffaren 

Hård/mjuk vokal: Kulspelet, Tjuven, Spårhunden

Uppe-/Nerevokaler: Stugan, Pilkastning, Kryssaren

 

Nedan finns en kort beskrivning av Tivolis 10 webbspel. Klicka på demoikonen vid resp. spel om du vill se en demofilm (via YouTube) som visar hur spelet fungerar. Fler filmer är på gång.

 

Dragkampen: 1-2 pers. Öva på vokaler eller konsonanter. Tips! Vokalerna kan vara lättare att lära in, om du tänker på vokalernas placering på brickorna.


Målaren: Måla vokalerna i ordet med valfria färger. Efter en omgång får du en av Målarens tavlor i present.

Spöket: 1-2 pers. Spöket springer runt på spelplanen och söker efter vokaler eller konsonanter. Du kan spränga de hinder som är i vägen. Tips! Om du vill kan du lyssna på bokstavsljuden för att lättare hitta vokalerna.

Luffaren: 2 pers. Det gäller att få 5 egna brickor i rad på ett schackbräde. Lägg vokal på vit ruta och konsonant på kolsvart ruta. Här gäller det att vara strategisk.

Kulspelet: Damen i marknadsbåset visar kulor med hårda eller mjuka vokaler. Vilka kulor saknas? Du får olika vinster beroende på hur det går.


Tjuven: Sortera hårda och mjuka vokaler i en patiens. Fyra tjuvar finns med i leken. Kan du få ut patiensen, innan alla tjuvarna dyker upp?


Spårhunden: 1-2 pers. Hunden nosar runt på spelplanen och söker efter hårda eller mjuka vokaler. Om du spelar ensam, gäller det att klara uppdraget utan att hunden korsar sina spår.

Stugan: Lyssna på vokalen i ordet. Är det en uppe- eller nerevokal (kort/lång)? Kyparen serverar mat – ibland med oväntat innehåll.Pilkastning: Lyssna på vokalen i ordet. Är det en uppe- eller nerevokal (kort/lång)? Pojken i marknadsbåset delar ut olika vinster.


Kryssaren: 2 pers. En mer avancerad övning på uppe- /nerevokaler (kort/lång) där det gäller att få tre i rad på en spelplan. Vem vinner först 3 omgångar? 

Exempel på valmöjligheter (varierar i olika spel):

  • svårighetsgrad ordförråd
  • stavningsnivå
  • val av vokal
  • uppläsning av ord
  • uppläsning av bokstavsljud
  • ljudeffekter på/av

 

Pedagogik: Caroline Rodhe-Wallström, Maria Wallström

Illustrationer: Jens-Åke Nilsson

Programutveckling: UX Productions AB

 

Första webbversion 2016, därefter kontinuerliga uppdateringar.

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd till flera av Tivolispelen (Målaren, Stugan, Pilkastning, Kryssaren).

 

Har din skola inte provat våra webbspel? Hör av dig till Kundtjänst för att få en gratis demoinloggning.

© Alfamax AB | Katrineholm | tel 0157-13123 | E-post: info@alfamax.se | Information om cookies