kundvagn-knapp-41.png

Webbutik

Personknapp-37.png

Kursanmälan

datorknapp-41.png

Programservice

datorknapp-41.png

Läroportalen

Alfamax-logga-vit-transparent-236px-2.png

Läromedel och fortbildning

Läromedel
Läromedel / Svenska på webben /

Svenska på webben

Översikt - spelpaket

Alfamax spelpaket handlar om olika moment i svenska språket t.ex. alfabetet, vokaler & konsonanter, ordkunskap, stavning, ordbildning och ordspråk. Spelen utspelas i varierande miljöer.

 

De kan användas på olika plattformar t.ex. PC, Mac, iPad, Chromebooks. Spelen behöver inte installeras utan körs direkt via Alfamax Läroportal.

 

Klicka på demoikonen vid resp. spel om du vill se en demofilm (via YouTube) som visar hur spelet fungerar eller klicka här för att se alla. Fler demofilmer är på gång.

 

Anpassningar för elever med olika behov

Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd till många av våra dataspel i svenska. Här finns stora möjligheter att anpassa efter olika typer av målgrupper, t.ex. nybörjare i läsning, elever med läs- och skrivsvårigheter, andraspråkselever. På lättare nivå finns ofta uppläsning av ord och muntliga instruktioner. För elever som behöver utmaningar finns svårare spel och möjlighet att välja högre svårighetsgrad av t.ex. ordförråd.

 

Bygget 


2 olika spel för 1 person

 • sammansatta ord

 • ordkunskap
 • synonymer, motsatsord

 

Måltavlan 6-8

46 basövn. och 43 extraövn.

 • stavning (ljudstridig)

 • ordkunskap

 • språklära

 

Skattjakten


 Lista ut en mening

 • ordbildning

 • ordspråk och citat

 • taktik

 

 

Måltavlan 1 

40 basövn. och 38 extraövn.

 • stavning (ljudenlig)

 • ordkunskap

 • språklära

 

Tivoli 

10 spel för 1-2 personer

 • vokal / konsonant
 • hård / mjuk vokal
 • uppe-/ nerevokaler

 

Alfakungen

7 spel och patienser

 • bokstavsnamn / ljud
 • alfabetisk ordning

 • positionsövningar

Måltavlan 2-5 

45 basövn. och 43 extraövn.

 • stavning (ljudstridig)

 • ordkunskap

 • språklära

 

Äventyret 

7 spel för 1-2 personer

 • betoning

 • sammansatta ord

 • ändelser

© Alfamax AB | Katrineholm | tel 0157-13123 | E-post: info@alfamax.se | Information om cookies