kundvagn-knapp-41.png

Webbutik

Personknapp-37.png

Kursanmälan

datorknapp-41.png

Programservice

datorknapp-41.png

Läroportalen

Alfamax-logga-vit-transparent-236px-2.png

Läromedel och fortbildning

Läromedel
Läromedel / Svenska på datorn /

Svenska på datorn

Tivoli

Användning: Klass- och specialundervisning i svenska

Innehåll: Övar på ett lustfullt sätt begreppen vokal/konsonant, hård/mjuk vokal och kort/lång vokal. Ca 4000 ord, varav 1000 inlästa. Hälften av spelen kan spelas i par.


Målgrupp: Grundskolan åk 1-6. Specialundervisning inom Gy / Vux.
Anpassat för läs- och skrivsvårigheter.

 

Demofilm: Vill du se en demofilm om Tivoli?
Sätt på ljudet på din dator och klicka sedan här.

 

Vokal/konsonant: Dragkampen, Spöket, Målaren, Luffaren
Hård/mjuk vokal: Bowling, Tjuven, Spårhunden

Kort/lång vokal: Stugan, Pilkastning, Kryssaren

 

Beskrivning: Nedan finns en kort beskrivning av Tivolis 10 dataspel.

 

Dragkampen: 1-2 pers. Öva på vokaler eller konsonanter. Tips! Vokalerna kan vara lättare att lära in, om du tänker på vokalernas placering på brickorna.


Målaren: Måla vokalerna i ordet med valfria färger.

Spöket: 1-2 pers. Spöket springer runt på spelplanen och söker efter vokaler eller konsonanter. Du kan spränga de hinder som är i vägen.

Luffaren: 2 pers. Det gäller att få 5 egna brickor i rad på ett schackbräde. Lägg vokal på vit ruta och konsonant på kolsvart ruta. Här gäller det att vara strategisk.

Bowling: Du får se klot med hårda eller mjuka vokaler. Vilka klot saknas?


Tjuven: Sortera hårda och mjuka vokaler i en patiens. Fyra tjuvar finns med i leken. Kan du få ut patiensen, innan alla tjuvarna dyker upp?


Spårhunden: 1-2 pers. Hunden nosar runt på spelplanen och söker efter hårda eller mjuka vokaler. Om du spelar ensam, gäller det att klara uppdraget utan att hunden korsar sina spår.

Stugan: Lyssna på vokalen i ordet. Är det en uppe- eller nerevokal (kort/lång)?

Pilkastning: Lyssna på vokalen i ordet. Är det en uppe- eller nerevokal (kort/lång)?


Kryssaren: 2 pers. En mer avancerad övning på uppe- /nerevokaler (kort/lång) där det gäller att få tre i rad på en spelplan. Vem vinner först 3 omgångar? 

 

Valmöjligheter, t.ex

  • svårighetsnivå ordförråd och stavning
  • uppläsning av ord

Specialpedagogiska institutet har beviljat produktionsstöd.
 
Pedagogik: Caroline Rodhe-Wallström och Maria Wallström
Programutveckling: Tomas Wallström, Micromax Industriteknik AB

Systemkrav: Läs mer...

 

Senaste version: 2008

© Alfamax AB | Katrineholm | tel 0157-13123 | E-post: info@alfamax.se | Information om cookies