kundvagn-knapp-41.png

Webbutik

Personknapp-37.png

Kursanmälan

datorknapp-41.png

Programservice

datorknapp-41.png

Läroportalen

Alfamax-logga-vit-transparent-236px-2.png

Läromedel och fortbildning

Läromedel
Läromedel / Svenska Steg för Steg /

Svesnka Steg för Steg

Ordbank

Ordbanken bygger på en progression som börjar i steg 1 med ord som stavas som de låter. Därefter följer ljudstridig stavning i steg 2-12. Varje ord i ordbanken är sorterat efter vilka ljudstridiga svårigheter ordet innehåller.


Exempel: Ordet regndroppar innehåller ng-ljud. Detta räknas till i steg 5 i ordbanken. Övriga svårigheter kort e-ljud (steg 11), å-ljud (steg 10) och dubbelteckning (steg 9).


För att ge eleven maximal möjlighet att lyckas med stavningen, placeras ordet regndroppar i det högsta av dessa steg. Det innebär att eleven inte möter ordet förrän i steg 11. Då är de övriga svårigheterna avklarade men kan tas upp som repetition vid behov.

 

Varje steg är sedan indelat i ett antal delsteg, så att svårigheterna delas upp i ännu mindre beståndsdelar. Sålunda är t.ex. steg 1, ljudenlig stavning, uppdelat i 14 olika delsteg med totalt ca 7000 ord. I de olika stegen ingår förutom stavning många olika moment av svenskämnet.

 

Ordbanken till Pilen och Svenska Steg för Steg innehåller ca 25 000 ord. Denna bank ligger till grund för samtliga produkter från Alfamax AB.

© Alfamax AB | Katrineholm | tel 0157-13123 | E-post: info@alfamax.se | Information om cookies