kundvagn-knapp-41.png

Webbutik

Personknapp-37.png

Kursanmälan

datorknapp-41.png

Programservice

datorknapp-41.png

Läroportalen

Alfamax-logga-vit-transparent-236px-2.png

Läromedel och fortbildning

Läromedel
Läromedel / Svenska Steg för Steg /

Svenska Steg för Steg

Individualisering

En grundtanke i Svenska Steg för Steg är att undervisningen ska börja med det som eleven kan. Eleven arbetar i sin egen takt och möter endast ett nytt moment i taget för att ha maximal chans att lyckas.
Den studerande behöver bli medveten om sitt eget sätt att lära och få insikt i hur man kan använda flera sinnen vid inlärning. Eleven liknas vid kaptenen på en båt och stimuleras att ta eget ansvar. Läraren är lotsen som känner till både strategiska vägar och faror under resan.

Den studerande ska få ta ansvar för sin egen inlärning. Som verktyg för planering finns protokoll till alla steg, där innehållet i varje övning står angivet. Exempel:

© Alfamax AB | Katrineholm | tel 0157-13123 | E-post: info@alfamax.se | Information om cookies