kundvagn-knapp-41.png

Webbutik

Personknapp-37.png

Kursanmälan

datorknapp-41.png

Programservice

datorknapp-41.png

Läroportalen

Alfamax-logga-vit-transparent-236px-2.png

Läromedel och fortbildning

Läromedel
Läromedel / Pilen / Pilenmodellen /

Pilen

Ingående moment

Pilen behandlar många områden av svenskämnet: stavning, ordkunskap, ordbildning, språklära, meningsbyggnad, eget skrivande och läsförståelse.  

 

Bilden till höger, "Tårtan", visar hur innehållet är uppdelat i sex områden. Inom varje sådan tårtbit finns ett antal moment. I ljudläran ingår t.ex. rim, vokaler, betoning m.m. Om läraren t.ex. söker övningar i ordkunskap, finns översikter som visar vilka övningar som behandlar detta moment.

 

I Pilen introduceras många nya begrepp, se exempel här nedan från olika steg. Som grund finns noggrant utarbetade progressioner, som ser till att eleven möter endast en nyhet i taget. I lärarhandledningen visas i vilka övningar de nya begreppen introduceras.

 

 

 

 


Det övergripande syftet är att eleven ska utveckla sin språkliga medvetenhet på olika plan och därmed sin förmåga att läsa och skriva. I Pilen ingår dock inte övningar i fri läsning, utan tanken är att eleven parallellt med Pilen kontinuerligt arbetar med litteratur.

© Alfamax AB | Katrineholm | tel 0157-13123 | E-post: info@alfamax.se | Information om cookies