kundvagn-knapp-41.png

Webbutik

Personknapp-37.png

Kursanmälan

datorknapp-41.png

Programservice

datorknapp-41.png

Läroportalen

Alfamax-logga-vit-transparent-236px-2.png

Läromedel och fortbildning

Läromedel
Läromedel / Pilen / Pilenmodellen /

Pilen

Individualisering

En grundtanke i Pilen är att undervisningen ska börja med det som eleven kan. Eleven arbetar i sin egen takt och möter endast ett nytt moment i taget för att ha maximal chans att lyckas. Under arbetets gång ska eleven få uppleva hur man kan använda flera sinnen vid inlärning och bli medveten om sitt eget sätt att lära.

 

Eleven kan liknas vid kaptenen på en båt och stimuleras att ta eget ansvar. Läraren är lotsen som känner till både strategiska vägar och faror under resan. För läraren finns olika ”stegplacerare” som kan användas för att hitta en lämplig startnivå.

 

Klassläraren får lättare att individualisera, när eleverna arbetar med olika delar av samma material. Alla övningar är märkta enligt ett enkelt ringsystem, som gör att eleverna själva kan hitta övningar av lämplig svårighetsgrad:


O      Grundkurs med introduktion av nya begrepp
OO    Förstärkning med fler övningar på grundkursen.
OOO  Utmaningar och finurligheter

I takt med stigande ålder får eleven ta ökat ansvar för sin inlärning. Som verktyg finns olika elevprotokoll, där innehållet i varje övning står angivet, se exempel nedan.

 

Målet är att eleven ska vara kapten och läraren lots.

© Alfamax AB | Katrineholm | tel 0157-13123 | E-post: info@alfamax.se | Information om cookies