kundvagn-knapp-41.png

Webbutik

Personknapp-37.png

Kursanmälan

datorknapp-41.png

Programservice

datorknapp-41.png

Läroportalen

Alfamax-logga-vit-transparent-236px-2.png

Läromedel och fortbildning

Läromedel
Läromedel / Svenska på datorn /

Svenska på datorn

Ordjakt

Användning: Klass- och specialundervisning i svenska

 

Innehåll: Övar ordbildning, ordkunskap och ordklasser.
Programmet innehåller ca 9000 ord av olika svårighetsgrad.

Målgrupp: Grundskolan åk 3-9. Specialundervisning inom Gy / Vux.
Anpassat för läs- och skrivsvårigheter.


Demofilm: Vill du se en demofilm om Ordjakt?
Sätt på ljudet på din dator och klicka sedan här.

 

Beskrivning: Det gäller att lista ut ett ord med så få försök som möjligt. Första bokstaven är given. Klicka på Tips så får du veta nästa bokstav, men det kostar poäng.

  • Grön ruta visar att du har skrivit rätt bokstav på rätt plats.
  • Grön ram visar att bokstaven finns i ordet men ligger på fel plats.
  • Gul ruta ger extra många poäng.

I menyn väljer du vilken typ av ord du vill ha. Du kan öva på en ordklass, t.ex. substantiv, eller välja ord inom ett givet tema. t.ex. I naturen, Sport och lek.

Den som spelar ensam samlar poäng och får 10 ord i varje omgång. För två spelare tillkommer ett tävlingsmoment, där det gäller att lista ut var motspelaren har gömt tre figurer.

 

Valmöjligheter exempel:

  • antal bokstäver
  • med eller utan ändelser
  • svårighetsnivå ordförråd och stavning
  • ordklasser: substantiv, adjektiv, verb
  • ordkunskap: 5 områden
  • antal spelare

Pedagogik: Caroline Rodhe-Wallström
Programutveckling: Seiran Wallström, Micromax Industriteknik AB

Systemkrav: Läs mer...

 

Senaste version: 2007

© Alfamax AB | Katrineholm | tel 0157-13123 | E-post: info@alfamax.se | Information om cookies