kundvagn-knapp-41.png

Webbutik

Personknapp-37.png

Kursanmälan

datorknapp-41.png

Programservice

datorknapp-41.png

Läroportalen

Alfamax-logga-vit-transparent-236px-2.png

Läromedel och fortbildning

Läromedel
Kurser / Pilenkurser /

Kurser

Pilen kortkurs

Pilen kortkurs är ett billigare alternativ för skolor som har minst en lärare med Pilenutbildning och som behöver introducera fler. Efter Kortkursen kan läraren med stöttning av sina kollegor börja undervisa med Pilen. 

 

Pilen kortkurs kan även passa lärare som vill ha en snabbingång till högre steg, eftersom läraren efter Kortkursen kan gå valfri ordinarie stegkurs, t.ex. Pilenkurs 4-6.
 

Upplägg: Kortkursen förutsätter att det på skolan finns en kollega som har gått en ordinarie Pilenkurs, t.ex. steg 1-3, och som vill åta sig uppdraget att vara Nyckelperson för dessa steg. Efter kursen behöver "kortkursaren" och Nyckelpersonen få tid att diskutera teoretiska och metodiska frågor i Pilen, eftersom många moment saknas i Kortkursen.

På en större skola kan det behövas flera Nyckelpersoner.  

 

Innehåll: Läraren ska få kunskap om upplägget i Pilenmodellen. Därutöver ingår en sammanfattning av olika moment såsom dubbelteckning, ordbildning, språklära. Se prel. kursprogram (pdf). Teoretiska pass varvas med praktiska övningar.

 

Målgrupp: Lärare med behörighet i svenska på skolor där minst 1 kollega i arbetslaget har gått en ordinarie Pilenkurs. Även andra lärare kan deltaga och får då ett s.k. ”Lärarlagsintyg". Detta ger möjlighet att använda Pilen i lärarlaget men inte behörighet att beställa Pilenmaterial t.ex. vid flytt till en annan skola.


Materialbeställning: Om den som har gått Kortkursen behöver eget Pilenmaterial i sin undervisning, kan Nyckelpersonen beställa eller anges som referens i Webbutiken. Kurspris gäller för ett Pilenpaket inom två veckor efter kurs (gäller de steg som Nyckelpersonen har utbildning i).

 

Kurstid: 8h

Aktuella kursdatum: Orter och priser, se Kurskalendarium.

 

Hör gärna av er med önskemål om andra orter till Kundtjänst.

© Alfamax AB | Katrineholm | tel 0157-13123 | E-post: info@alfamax.se | Information om cookies