kundvagn-knapp-41.png

Webbutik

Personknapp-37.png

Kursanmälan

datorknapp-41.png

Programservice

datorknapp-41.png

Läroportalen

Alfamax-logga-vit-transparent-236px-2.png

Läromedel och fortbildning

Läromedel
Kurser / Dubbelteckning /

Kurser

Teoretisk bakgrund

I vårt samhälle ställs allt större krav på att kunna läsa och skriva. För elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är ord med dubbelteckning ofta besvärliga både att läsa och skriva. Eleven blir beroende av sammanhanget för att kunna avgöra om t.ex. "gå i vägen" ska läsas som "gå i vägen" eller "gå i väggen". Läsningen bromsas upp om man ständigt måste gå tillbaka vid felläsningar, och det är svårt att uppnå ett flyt i läsningen.


Normalläsare har ofta förmågan att se på ord, om de är rättstavade eller inte.De har en inre bild av hur ordet brukar se ut. De kan t.ex. skriva och jämföra matematik och "mattematik" och dra slutsatsen att det ser konstigt ut med två t.

 

Elever med läs- och skrivsvårigheter saknar ofta denna förmåga och försöker i stället lära sig orden utantill och memorera vilka som är dubbeltecknade. Detta är mycket mödosamt, eftersom det finns tusentals dubbeltecknade ord. Eleven känner ofta olust inför att skriva fritt, då brister i stavningen kan leda till missförstånd och komiska fel. En vanlig taktik är att bara använda ord man kan stava till, men då minskar möjligheten att skriva det man vill.

Ofullständig regel - "halvregeln"

I traditionell svenskundervisning används ofta en ofullständig regel:
”Efter kort vokal, skriv två konsonanter”. Denna regel stämmer på korta ord utan ändelse som t.ex. tall och sitta. Men om man ska dubbelteckna efter alla korta vokaler blir tusentals ord fel, t.ex. husett, rabbatt, kattappult.

 

Detta upplevs som ett mysterium för eleven som inte vet att regeln är felaktig, utan tror att felen beror på egna misslyckanden. Det är förödande för självkänslan att ständigt misslyckas utan att förstå vad som är fel. Ett sätt blir då att försöka memorera alla undantag som dyker upp, men detta är så mödosamt att många ger upp.

 

De elever som verkligen skulle behöva en regel, får alltså ironiskt nog
lära sig en som inte stämmer. Naturligtvis har de ingen större nytta av
den, och därmed förstärks den allmänna uppfattningen att det inte är
någon idé att undervisa med regler.

 

Kompensatoriska hjälpmedel kan vara ett intressant alternativ, men de
ger i dagsläget inte full trygghet. Traditionella stavningskontroller kan
hitta fel som ”grattulera” medan ordpar som ”gratisgrattis
passerar utan rättelse. Exempel på sådant fel: Gratis på födelsedagen!

Huvudregeln

Alfamax har utvecklat en ny metodik som i stället bygger på huvudregeln "Efter betonad kort vokal, skriv två konsonanter". Eleven får på ett omväxlande sätt arbeta med att uppfatta både betoning och vokaler. När detta fungerar bra får eleven lära sig en ny strategi för dubbelteckning, "Nyckelhålet", som stämmer på tusentals ord, vilket ger trygghet för eleven. Därmed slipper eleven gissa sig fram och kan bli säkrare i både läsning och stavning. Att förstå och lyckas stärker självkänslan och uppmuntrar till att söka mer kunskap.

- Finns det inga undantag till huvudregeln? Jo, men det är ändå ett begränsat antal ord jämfört med hur många undantag som skapas av ”halvregeln”. Bland undantagen finns vissa  mönster som återkommer. Dessa behandlas i våra läromedel Pilen och Svenska Steg för Steg.

 

Metodikkurs för lärare

Alfamax anordnar en ny fristående endags metodikkurs om dubbelteckning för lärare som vill lära sig mer om dubbelteckning, betoning, vokalvarianter och tillhörande datorprogram.

© Alfamax AB | Katrineholm | tel 0157-13123 | E-post: info@alfamax.se | Information om cookies