kundvagn-knapp-41.png

Webbutik

Personknapp-37.png

Kursanmälan

datorknapp-41.png

Programservice

datorknapp-41.png

Läroportalen

Alfamax-logga-vit-transparent-236px-2.png

Läromedel och fortbildning

Läromedel
Läromedel / Övriga läromedel /

Övriga läromedel

Flätan

Flätan innehåller kopieringsunderlag till ordflätor som kan användas i grundläggande svenskundervisning. Pärmen innehåller 24 ordflätor, en för varje bokstav i alfabetet utom c, q, x, och z.

 

Till varje fläta hör 7-10 ledtrådar i form av bilder eller korta texter. En bokstav är alltid given - den som flätan representerar, se exempel till höger. Rätt ifylld ger ordflätan ett lodrätt svarsord. Den som vill kan rita en bild till ordet.

 

Samtliga ord som eleven ska skriva är ljudenligt stavade. Den som vill kan samla ordflätorna i ett häfte. En framsida till ett sådant häfte och facit ingår.

 

Författare: Gunilla Hedin

Tecknare: Iréne Hedlund

 

Kan beställas av skolor eller privatpersoner via Webbutiken

 

© Alfamax AB | Katrineholm | tel 0157-13123 | E-post: info@alfamax.se | Information om cookies