kundvagn-knapp-41.png

Webbutik

Personknapp-37.png

Kursanmälan

datorknapp-41.png

Programservice

datorknapp-41.png

Läroportalen

Alfamax-logga-vit-transparent-236px-2.png

Läromedel och fortbildning

Läromedel
Läromedel / Bågen /

Bågen

Individualisering

Bågen är en arbetsmetod vars syfte är att anpassa skolan efter barnens behov. Här är det möjligt att låta elevens kunskaper vara utgångspunkten för det individuella arbetet. Bågen vill ta tillvara elevens motivation att lära mera. I samarbetsövningar är varje elevs bidrag viktigt.

 

Eftersom många klasser saknar speciallärare, behöver klassläraren verktyg för att kunna hjälpa elever med särskilda behov. Klassläraren har ofta lättare att individualisera inom klassens ram, när eleverna arbetar med olika delar av samma material.

Varje elev får arbeta på sin nivå och välja uppgifter från sitt protokoll. Alla övningar är märkta med innehåll och svårighetsgrad och ingår i en väl genomtänkt pedagogisk plan. Därmed kan elev, föräldrar och lärare få en god uppfattning om var eleven befinner sig i sin läs- och skrivutveckling.


O      Grundkurs med introduktion av nya begrepp
OO    Förstärkning med fler övningar på grundkursen.
OOO  Utmaningar för läsare

 

Ingen elev ska göra alla uppgifter. Lärare och elev kan tillsammans diskutera fram ett lämpligt urval med hjälp av ring- och innehållsmärkningen. Se exempel på protokoll nedan.

 

© Alfamax AB | Katrineholm | tel 0157-13123 | E-post: info@alfamax.se | Information om cookies