kundvagn-knapp-41.png

Webbutik

Personknapp-37.png

Kursanmälan

datorknapp-41.png

Programservice

datorknapp-41.png

Läroportalen

Alfamax-logga-vit-transparent-236px-2.png

Läromedel och fortbildning

Läromedel
Läromedel / Bågen /

Bågen

Bågens grundidéer

Bågen vill ta vara på elevens nyfikenhet och lust att lära. I Bågen kan eleverna känna sig trygga med alla ord de möter, eftersom orden bara innehåller bokstäver som de redan har arbetat med. Eleven kan se sina framsteg och självförtroendet växer.

Bokstäverna presenteras i en genomtänkt ordning för att göra det lättare att knäcka den alfabetiska koden. Bågen övar bokstavsljud och form, ljudning, ordkunskap, läsförståelse, ordbildning samt eget skrivande.

 

Bågens upplägg:

  • tydlig pedagogisk struktur
  • lustfyllt, laborativt arbetssätt
  • möter varje elevs behov
  • uppmuntrar till samarbete
  • stärker språklig medvetenhet
  • ger eleven verktyg för egen planering
  • för både special- och klassundervisning

I Bågen kan eleverna välja bland olika arbetssätt. Eleverna laborerar med språket på ett lekfullt sätt i många olika övningar. Bågen uppmuntrar även eleverna att utbyta tankar och idéer och att bidra med sina egna erfarenheter. Eleverna lär sig läsa samtidigt som deras språkliga medvetenhet utvecklas och deras ordförråd ökar.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd.

Se deras jämförelse av läromedel i läsinlärning.

© Alfamax AB | Katrineholm | tel 0157-13123 | E-post: info@alfamax.se | Information om cookies