kundvagn-knapp-41.png

Webbutik

Personknapp-37.png

Kursanmälan

datorknapp-41.png

Programservice

datorknapp-41.png

Läroportalen

Alfamax-logga-vit-transparent-236px-2.png

Läromedel och fortbildning

Läromedel
Läromedel /

Bågen

Bågen

Under årens lopp har olika läsmetoder provats och ett stort antal studier har gjorts om läsinlärning. På forskning.se sammanfattas många års forskning i en ny artikel med rubriken "Ljudning är A och O för att knäcka läskoden" .

 

”Det finns många sätt att lära barn läsa – men bara ett som har stöd i forskningen. Den metoden bygger på att barnen ska lära sig att ljuda bokstäverna och det är också den enda metod som bevisat kan hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter."

 

Bågen vill att det ska vara roligt att lära sig läsa och skriva. Bokstäverna presenteras i en genomtänkt ordning för att göra det lättare att knäcka den alfabetiska koden.

 

Bristande språklig medvetenhet är ofta en av orsakerna till läs- och skrivsvårigheter. I Bornholmsprojektet, ett forskningsprojekt med förskolebarn, visades att strukturerad språklig stimulering utvecklar barnens språkliga medvetenhet i hög grad, och att detta i sin tur leder till minskade problem vid läs- och skrivinlärning. Bågen vill fortsätta arbetet med att stärka elevens språkkänsla.

 

Bågen övar bokstavsljud och form, ljudning, ordkunskap, läsförståelse, ordbildning samt eget skrivande. Bågen är avsedd för förskoleklass/åk 1, när eleven har uppnått tillräcklig språklig medvetenhet t.ex. genom Bornholmsmodellen.

 

För att aktivera flera sinnen innehåller Bågen olika typer av material:

  • laborativa övningar
  • arbetsblad
  • Bågenboken, en serie med 7 elevhäften
  • Bågens Miniböcker, 12 lättlästa små historier

Det är vanligt att eleven först gör en laborativ övning och därefter förstärker med en skrivuppgift inom samma område.


Författarteam: Iréne Hedlund, Caroline Rodhe-Wallström


Tecknare: Iréne Hedlund

 

Till Bågen finns en endagskurs med teori och handfast metodik för att läraren ska få så stor användning av Bågen som möjligt och kunna individanpassa efter olika elevers behov. 


För priser och beställning hänvisas till Webbutiken.


 

‚ÄčNya Bågen är här!
 
Nu finns en uppdaterad version med nya Skolstil, som är mer luftig och där lilla L har en krok. Stilen är lättläst och liknar det handskrivna alfabetet med tydliga mellanrum mellan orden.
 

© Alfamax AB | Katrineholm | tel 0157-13123 | E-post: info@alfamax.se | Information om cookies