kundvagn-knapp-41.png

Webbutik

Personknapp-37.png

Kursanmälan

datorknapp-41.png

Programservice

datorknapp-41.png

Läroportalen

Alfamax-logga-vit-transparent-236px-2.png

Läromedel och fortbildning

Läromedel
Läromedel / Svenska på datorn /

Svenska på datorn

Äventyret

Användning: Klass- och specialundervisning i svenska

Innehåll: Att hitta betonad vokal i olika ord, för att senare förstå systemet för dubbelteckning. Ca 4000 ord, varav 500 inlästa med både rätt och fel betoning.

Målgrupp: Grundskolan åk 2-9. Specialundervisning inom Gy / Vux.
Anpassat för läs- och skrivsvårigheter.

 

Demofilm: Vill du se en demofilm om Äventyret?
Sätt på ljudet på din dator och klicka sedan här.

 

Beskrivning: 7 olika spel ingår, varav några parspel. Exempel

Skärmflygning: Här lär du dig grunderna i betoning. Du får se ett ord i taget och ska markera betoningen. När du gör rätt stiger flygaren och du får poäng. Se bild.

Snorkelbingo: Spela bingo med snäckor och sjöhästar och öva samtidigt på betoning.

Forspaddling: Det gäller att undvika hindren i en fors där det finns krokodiler. Den säkra vägen hittar du, om du väljer ord med rätt betoning.

Tips för läraren: Alfamax har utvecklat en unik metodik i dubbelteckning, där betoning är en av förkunskaperna. Vi anordnar en lärarkurs med teoretisk bakgrund och konkret metodik där eleverna lär sig dubbelteckning via tre datorprogram: Tivoli, Äventyret och Mysteriet. Kontakta info@alfamax.se för mer information om metodikkursen.

Valmöjligheter, t.ex.

  • svårighetsnivå i ordförråd och betoning
  • uppläsning av ord

Specialpedagogiska institutet har beviljat produktionsstöd.

Pedagogik: Caroline Rodhe-Wallström och Maria Wallström
Programutveckling: Tomas Wallström, Micromax Industriteknik AB

Systemkrav: Läs mer...

 

Senaste version: 2008

© Alfamax AB | Katrineholm | tel 0157-13123 | E-post: info@alfamax.se | Information om cookies