kundvagn-knapp-41.png

Webbutik

Personknapp-37.png

Kursanmälan

datorknapp-41.png

Programservice

datorknapp-41.png

Läroportalen

Alfamax-logga-vit-transparent-236px-2.png

Läromedel och fortbildning

Läromedel
Läromedel / Svenska Steg för Steg /

Svenska Steg för Steg

Grundidéer

Svenska Steg för Steg är en arbetsmetod i svenska med tillhörande läromedel. Grundtanken är att bygga upp elevens språkliga medvetenhet genom en kombination av pedagogisk struktur och lustfyllt arbetssätt. Eleverna ska få uppleva, utforska och utveckla språket med många sinnen. Det ska vara roligt att gå på upptäcktsfärd i det svenska språket!

Sammanfattning av metodiken:

  • tydlig pedagogisk struktur
  • stärker språklig medvetenhet
  • anpassad för läs- och skrivsvårigheter / dyslexi
  • möter varje elevs behov och ger verktyg för egen planering
  • ger varation bl.a. med datorprogram och laborativa inslag

En grundtanke i Svenska Steg för Steg är att undervisningen ska börja med det som eleven kan och därefter ge eleven möjlighet att arbeta i sin egen takt (se Individualisering).

Det är viktigt att kunskap bygger på förståelse i stället för utantillärande. Eleven får därför under lärarens ledning många tillfällen att reflektera över vårt språk och själv upptäcka språkets olika sidor, samband och strukturer. Eleven provar att använda nya strategier, utvecklar sitt logiska tänkande, och antecknar sina slutsatser bl.a. i form av minneskartor.

© Alfamax AB | Katrineholm | tel 0157-13123 | E-post: info@alfamax.se | Information om cookies